Arrangemang

På gång

De arrangemang vi tidigare anordnar är utställningar för mixade hundar.

I dagsläget finns det dock inga planerade arrangemang för framtiden.

“Ställ ut din hund och visa upp er bägge med stolthet”